Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 januari 2023

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.