Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Regeling van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over specifieke uitkeringen voor gemeenten en provincies die het mogelijk maken asielzoekers op te vangen.

Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (PDF | 9 pagina's | 208 kB)