Inzicht in incidenten en misdrijven onder COA-bewoners: een kwantitatief onderzoek naar de achtergrondkenmerken van betrokkenen

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport gaat in op onderzoek naar incidenten en misdrijven door bewoners van noodopvanglocaties in de periode 2017-2022. Het onderzoekt wat de effecten zijn van demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, gezinssituatie en nationaliteit). Ook gaat het in op externe factoren (verblijfsduur en inwilligingspercentage per nationaliteit).

Inzicht in incidenten en misdrijven onder COA-bewoners: een kwantitatief onderzoek naar de achtergrondkenmerken van betrokkenen