Hebben statushouders voorrang op een sociale huurwoning?

Een gemeente bepaalt zelf welke mensen recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Zoals mensen die mantelzorg krijgen of uit een GGZ-instelling komen. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft.

Verdeling statushouders

Gemeenten hebben de taak om mensen met een verblijfsvergunning woonruimte te geven. De verdeling van statushouders bepaalt de Rijksoverheid elk half jaar en is afhankelijk van hoeveel mensen er in de gemeente wonen.