Hebben asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang op een sociale huurwoning?

Een gemeente bepaalt zelf of woningzoekenden recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Dit regelt de gemeente in een huisvestingsverordening. Heeft een gemeente zo’n verordening? Dan is zij verplicht om bepaalde groepen voorrang te geven. Zoals mensen die mantelzorg krijgen of uit een GGZ-instelling komen. Vergunninghouders horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft.

Gegarandeerde woonruimte

Gemeenten hebben de taak om vergunninghouders woonruimte te geven. De verdeling van vergunninghouders bepaalt de Rijksoverheid elk half jaar en is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.