Hebben asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang op een sociale huurwoning?

Een gemeente bepaalt zelf of woningzoekenden recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Dit regelt de gemeente in een huisvestingsverordening. Heeft een gemeente zo’n verordening? Dan is zij verplicht om bepaalde groepen voorrang te geven. Zoals mensen die mantelzorg krijgen of uit een GGZ-instelling komen en asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).

Aanpassing voorrangsregeling

Het kabinet wil dat de wachttijd voor andere woningzoekenden niet oploopt. Vergunninghouders krijgen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Ook al heeft de gemeente een huisvestingsverordening.

Gegarandeerde woonruimte

Gemeenten hebben de taak om vergunninghouders woonruimte te geven. De verdeling van vergunninghouders bepaalt de Rijksoverheid elk half jaar en is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.