Het associatieakkoord is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne op economisch en politiek gebied. Voor Nederland leidt het samenwerkingsakkoord tot makkelijkere handel en meer stabiliteit aan de grenzen.

Het akkoord draagt bij aan de hervormingen die de regering van Oekraïne moet doorvoeren. Om zo een democratischer en welvarender land te worden. Met een sterkere rechtsstaat en minder corruptie. Het akkoord gaat niet over toetreding van Oekraïne tot de EU.