Hoe wordt mijn kind toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)?

Om naar het praktijkonderwijs te gaan, heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. In een samenwerkingsverband werken gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs samen. 

Aanmelden praktijkonderwijs

Leert uw kind beter door praktijkervaring dan door theorie? En is uw kind waarschijnlijk niet in staat om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te halen? Dan is het praktijkonderwijs misschien een passende plek voor uw kind.

U meldt uw kind zelf aan op een school voor praktijkonderwijs. De school overlegt vervolgens met u en uw kind. Daarna vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Voor een toelaatbaarheidsverklaring krijgt uw kind een test. Die meet het niveau van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Het praktijkonderwijs heeft de volgende toelatingscriteria:

  1. Uw kind heeft een IQ tussen 55 en 80;
  2. Uw kind heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  • inzichtelijk rekenen;
  • begrijpend lezen;
  • technisch lezen;
  • spellen.

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 

Praktijkonderwijs onderdeel van passend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs vallen onder passend onderwijs.