Mag een basisschool mijn kind weigeren?

Ja, een basisschool mag uw kind soms weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is. U kunt bezwaar maken als een school uw kind weigert.

Wanneer een basisschool uw kind mag weigeren

Een basisschool kan uw kind weigeren. Bijvoorbeeld omdat:

 • de school vol is
  Is er geen plek op een openbare school? Dan zorgt de gemeente dat uw kind naar een andere openbare school kan.
 • uw kind nog niet zindelijk is
  U kunt samen met de huisarts en de school een oplossing zoeken.
 • er in uw gemeente afspraken zijn over de verdeling van kinderen over scholen
  In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van kinderen over de scholen. Soms moet uw kind in de eigen wijk naar school. Soms wordt er geloot of gezorgd dat broers en zussen naar dezelfde school kunnen.
 • u niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat
  Dit geldt voor scholen voor bijzonder onderwijs. Ligt er binnen redelijke afstand van uw huis geen openbare school? Dan moet een bijzondere school uw kind toch toelaten.

Wanneer een basisschool uw kind niet mag weigeren

Een basisschool mag uw kind niet weigeren, omdat:

 • uw kind extra ondersteuning of hulp nodig heeft
  Bijvoorbeeld als uw kind gedragsproblemen of een taalachterstand heeft. Kan de school de extra ondersteuning niet zelf bieden? De school moet uw kind dan een zo passend mogelijke plek op een andere school aanbieden. Dit doet de school in overleg met u.
 • u weigert de vrijwillige ouderbijdrage te betalen
  Het is niet verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Een school kan een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten

Bezwaar maken als school uw kind weigert

Bent u het niet eens met de beslissing van de school om uw kind te weigeren? Maak in een brief of e-mail bezwaar. Doe dit binnen 6 weken nadat de school u schriftelijk heeft laten weten dat er geen plek is voor uw kind. De school moet dan binnen 4 weken op uw bezwaar reageren. Als u het oneens blijft, dan kunt u naar de rechter. Neem contact op met het Juridisch Loket als u hiervoor advies wilt.