Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens?

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

 • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
 • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; en
 • voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt. 

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Huurverlaging vragen als u nu een laag inkomen heeft

 • Huurt u (vanaf 1 maart 2023 of eerder) een sociale woning van een woningcorporatie (woningcorporatie is uw verhuurder)? En heeft u voor die woning in 2023 geen huurverlaging naar € 575,03 voor lage inkomens gehad? En betaalt u voor die woning in 2024 een hogere (kale) huur dan € 577,91? En heeft u nu gezamenlijk een laag inkomen? 
 • Of huurt u (vanaf 1 maart 2023 of eerder) een woonwagen van een woningcorporatie (woningcorporatie is uw verhuurder)? En heeft u voor die woonwagen in 2023 geen huurverlaging naar € 575,03 voor lage inkomens gehad? En betaalt u voor die woonwagen een hogere (kale) huur dan € 577,91? En heeft u nu gezamenlijk een laag inkomen? 

Dan kunt u zelf tot en met 30 december 2024 om huurverlaging naar € 577,91 vragen aan de woningcorporatie. U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij de woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet dat u nu een laag inkomen heeft.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 12.420
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 13.215
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 16.185
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 17.575

Zie ook de rekenvoorbeelden onderaan deze pagina.

Hoe vraagt u uw woningcorporatie om huurverlaging?

Als u uw woningcorporatie om huurverlaging vraagt, moet u een aantal dingen meesturen:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
  • totaal aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Geen voorstel ontvangen na uw aanvraag? Neem dan contact op

Doet de woningcorporatie u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw woningcorporatie.

Reageert uw woningcorporatie niet? Of wijst deze uw verzoek af? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

U stuurt dan opnieuw de bewijzen mee die u eerder naar uw woningcorporatie heeft gestuurd.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Dienst Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan Dienst Toeslagen.

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Toch houdt u geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. U betaalt dan minder huur. Als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken op toeslagen.nl.

Na huurverlaging in 2024 geen huurverhoging in hetzelfde jaar

Heeft u in 2024 een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag de woningcorporatie de huur niet later in 2024 weer verhogen.

Rekenvoorbeelden van huurverlaging

Voorbeeld 1:

U woont alleen in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Uw kale huurprijs in 2024 is € 700. U heeft nu een laag inkomen. Over de afgelopen 6 maanden verdiende u in totaal €10.000 bruto. 

U heeft recht op huurverlaging naar € 577,91 per maand, omdat:

 • u in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad;
 • uw kale huurprijs in 2024 meer is dan € 577,91;
 • u over de afgelopen 6 maanden minder verdiende dan € 12.420 bruto.

U moet de huurverlaging wel zelf aanvragen bij de woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet dat u nu een laag inkomen heeft.

Voorbeeld 2:

U woont met uw gezin in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Uw kale huurprijs in 2024 is € 700. Over de afgelopen 6 maanden verdienden u en uw huisgenoten in totaal € 15.000 bruto (inkomen van kinderen onder 27 jaar telt niet mee). 

U heeft recht op huurverlaging naar € 577,91 per maand, omdat:

 • u in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad;
 • uw kale huurprijs meer is dan € 577,91;
 • u over de laatste 6 maanden gezamenlijk minder verdiende dan € 16.185 bruto.

U moet de huurverlaging wel zelf aanvragen bij uw woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet dat u een laag inkomen heeft.

Voorbeeld 3:

U woont met uw gezin in een woonwagen van een woningcorporatie. Uw kale huurprijs in 2024 is € 650. Over de afgelopen 6 maanden verdienden u en uw huisgenoten in totaal € 15.000 bruto (inkomen van kinderen onder 27 jaar telt niet mee). 

U heeft recht op huurverlaging naar € 577,91 per maand, omdat:

 • u in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders met een laag inkomen heeft gehad; 
 • uw kale huurprijs meer is dan € 577,91;
 • u over de laatste 6 maanden gezamenlijk minder verdiende dan € 16.185 bruto.

U moet de huurverlaging wel zelf aanvragen bij uw woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet dat u een laag inkomen heeft.