Kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt uw verhuurder vragen om uw huur te verlagen. Woont u in een sociale huurwoning? Dan kunt u om verschillende redenen uw huur laten verlagen. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan heeft u minder mogelijkheden om uw huur te verlagen.

Sociale huurwoning: redenen om huur te verlagen

U woont in een sociale huurwoning. U vraagt  uw verhuurder de huur te verlagen. Dat kan om de volgende redenen:  

 1. Ik heb een te hoge huur
  Controleer of de huur van uw sociale huurwoning redelijk is. Dat doet u met de Huurprijscheck. Betaalt u te veel huur? Dus meer dan de maximale huur van uw woning? Vraag dan de verhuurder uw huur te verlagen.
 2. Ik heb een laag inkomen en huur van een woningcorporatie
  Huurt u een sociale huurwoning van een woningcorporatie? En heeft uw huishouden gezamenlijk een laag inkomen? Dan heeft u in 2021 mogelijk recht op huurverlaging. Dat is als uw huur te hoog is voor uw inkomen.
   

  Uw huishouden

  Gezamenlijk inkomen niet hoger dan

  Huurverlaging naar

  Huishouden van 1 persooon, die geen AOW krijgt

  € 23.725

  € 633,25

  Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

  € 23.650

  € 633,25

  Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen

  € 32.200

  € 633,25

  Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 AOW krijgt

  € 32.075

  € 633,25

  Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

  € 32.200

  € 678,66

  Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 AOW krijgt

  € 32.075

  € 678,66

   

  Voor de grootte van uw huishouden neemt u al uw huisgenoten mee. Ook uw kinderen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan hoeft u hun inkomen niet mee te nemen.  

 3. Ik heb een lager inkomen na inkomensafhankelijke huurverhoging
  Is door uw inkomen uw huur extra verhoogd? Maar is uw inkomen daarna gedaald? Vraag dan uw verhuurder om de extra huurverhoging terug te draaien. Dit kan alleen voor de laatste 2 huurverhogingen. 
 4. Ik heb een woning met onderhoudsgebreken
  Heeft uw huurwoning onderhoudsgebreken? Zoals lekkages, houtrot in kozijnen. Of slechte ventilatie van vochtige ruimtes.

  Meld dit dan bij uw verhuurder. En vraag of hij dit alles wil repareren. Lost uw verhuurder de problemen niet op? Stap dan naar de Huurcommissie.

  De Huurcommissie verlaagt de huur alleen als de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn. U kunt het Gebrekenboek Huurcommissie bekijken. Daarin zoekt u op welke onderhoudsklachten de commissie ernstig vindt.

  Let op: Vraag altijd eerst uw verhuurder om uw huur te verlagen. Werkt die niet mee? Vraag dan de Huurcommissie. Zij weet wat u moet doen om uw huur te verlagen.

Huurverlaging vrijesectorwoning

U woont in een vrijesectorwoning. Dan heeft u minder mogelijkheden om uw huur te verlagen:

 • Er geldt geen maximale huur voor woningen in de vrije sector.
 • Heeft uw vrijesectorwoning onderhoudsgebreken? Dan kunt u niet de Huurcommissie vragen om uw huur te verlagen.

Verhuurder vrijesectorwoning vragen om huur te verlagen

U kunt uw verhuurder vragen om uw huur te verlagen. Maar uw verhuurder hoeft niet mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen uw huur te verlagen.

Neem voor advies contact op met Het Juridisch Loket.

Beginhuur woning controleren

De huur voor sociale huurwoningen kan de Huurcommissie altijd controleren.

Huurt u een vrijesectorwoning 6 maanden of korter? Dan kan de Huurcommissie voor u controleren of de (begin)huur redelijk is.

Blijkt de beginhuur te hoog? Dan verlaagt de Huurcommissie die. De beginhuur moet dan wel op of onder de liberalisatiegrens liggen. De grens ligt in 2020 op € 737,14. in 2021 op € 752,33. Ligt de huur om goede redenen daarboven? Dan verandert er niets.   

U doet schriftelijk uw verzoek om uw huur te toetsen.

Advies Huurcommissie aan huurder vrijesectorwoning

U huurt een vrijesectorwoning en heeft een klacht. Bijvoorbeeld over uw huur. Dan kunt u ook de Huurcommissie om advies vragen. Voorwaarde is wel dat u dat met uw verhuurder heeft afgesproken. U kunt deze afspraak laten vastleggen in uw huurcontract.