Onderzoeksrapport bevindingen kwaliteit accountantscontrole WNT 2018

De Auditdienst Rijk heeft reviewwerkzaamheden uitgevoerd op de accountantscontroles van de WNT-bijlage in de jaarrekening van instellingen. WNT staat voor Wet normering topinkomens.

Onderzoeksrapport bevindingen kwaliteit accountantscontrole WNT 2018 (PDF | 17 pagina's | 225 kB)