Nut, noodzaak, vormgeving en kosten van een (revolverend) processenfonds voor collectieve acties Samenvatting


Samenvatting van het onderzoeksrapport in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek richt zich op de vraag naar het nut en de noodzaak van een processenfonds voor collectieve acties onder de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA).