Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over nut en noodzaak processenfonds

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Nut, noodzaak, vormgeving en kosten van een (revolverend) processenfonds voor collectieve acties' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat om de totstandkoming van de richtlijn Representatieve vorderingen voor consumenten. Hij geeft een toelichting bij het onderzoek. Hij gaat in op de aanbevelingen en conclusies  uit het rapport. Tot slot geeft hij de kabinetsreactie op het onderzoek.