Utility, necessity, design and costs of a (revolving) litigation fund for collective actions Summary


Engelstalige samenvatting van het onderzoeksrapport 'Nut, noodzaak, vormgeving en kosten van een (revolverend) processenfonds voor collectieve acties'. Het rapport gaat over oinderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek richt zich op de vraag naar het nut en de noodzaak van een processenfonds voor collectieve acties onder de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA).