Waar moet ik als ondernemer op letten bij dropshipping?

Als dropshipper bent u verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid en de levering van producten. U doet aan dropshipping als u zonder voorraad producten rechtstreeks laat leveren aan uw klanten. Bijvoorbeeld door online producten uit landen buiten de Europese Unie (EU) door te verkopen, zoals uit webwinkels in China. Boetes bij overtredingen bij dropshipping lopen op tot bijna € 1 miljoen.

Veiligheid van producten

Producten die u levert of laat leveren, moeten voldoen aan de regels van de EU. Ga goed na welke producteisen gelden voor uw product.

Producten die u buiten de EU koopt zijn niet altijd veilig. Denk aan brandgevaarlijke USB-laders of kankerverwekkende stoffen in speelgoed. Vraag om informatie over de veiligheid van producten. Dat doet u bij de webwinkels waarvan u de producten doorverkoopt.

Is er iets mis met de veiligheid van het product? Dan kan de klant u aansprakelijk stellen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan een boete opleggen.

Rechten van de klant garanderen

Iemand die producten bij u koopt heeft rechten. Als dropshipper en verkoper moet u die rechten garanderen. Zoals een bedenktijd van 14 dagen. De regels waaraan u als verkoper moet voldoen, staan in de checklist over verkoop via internet van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM kan een boete opleggen van maximaal € 900.000 per overtreding.

Zelf verantwoordelijk voor bezorging producten

Als verkoper bent u verantwoordelijk voor de bezorging van de producten. Ook als u ze niet zelf verstuurt. Wordt het pakketje te laat bezorgd? Of is het pakket zoek? Dan kan de koper u hier op aanspreken.

Rechtszaak bij nepproducten

Let op nepproducten. Als u nepproducten doorverkoopt, kan een merk u aansprakelijk stellen. Met als gevolg een strafrechtelijke vervolging of een rechtszaak.

Bescherming gegevens klanten

U krijgt in uw webwinkel persoonlijke informatie over uw klanten. Zoals hun naam, adres en telefoonnummer. U moet hierbij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld door uw klantenbestand te beveiligen. In de brochure AVG voor ondernemers leest u welke regels voor gegevensbescherming ondernemers moeten naleven.