Waar kan ik terecht met een klacht over een incassobureau?

Als u een klacht heeft over het incassobureau, neem dan eerst contact op met dit incassobureau. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de incassokosten die u moet betalen. Lost dit uw klacht niet op? Neem dan contact op met de branchevereniging van incassobureaus, de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI). Het incassobureau moet hier dan wel lid van zijn.

Niet eens met de incassokosten

Bent u het niet eens met de incassokosten die u volgens de aanmaning moet betalen? Stuur dan een aangetekende brief naar het incassobureau. In deze brief legt u uit waarom u niet betaalt. Het incassobureau bespreekt dit met de schuldeiser.

Wilt u weten hoe u het incassobureau aan moet schrijven? Kijk dan bij:

Probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan kunt u ervoor kiezen om alleen het openstaande bedrag en de maximaal toegestane incassokosten te betalen. U berekent de maximaal toegestane incassokosten met de Incassocalculator van Schuldinfo.nl. Laat schriftelijk aan de schuldeiser en het incassobureau weten dat u dit doet.

Andere klacht over incassobureau

Heeft u een andere klacht over een incassobureau? Bijvoorbeeld als u vindt dat het incassobureau u onfatsoenlijk behandelt. Dien uw klacht dan schriftelijk in bij het incassobureau en bij de schuldeiser. Het incassobureau werkt namelijk in opdracht van de schuldeiser.

Branchevereniging incassobureaus

Als uw klacht niet goed wordt opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de NVI. Het incassobureau moet dan wel lid zijn van deze branchevereniging. Niet alle incassobureaus zijn lid van de NVI:

  • Incassobureaus die lid zijn van de NVI hebben vaste gedragsregels en een geschillenregeling;
  • Incassobureaus die geen lid zijn van de NVI hebben eigen voorwaarden.

Fraude schuldeiser of incassobureau

Vertrouwt u de werkwijze van de schuldeiser of het incassobureau niet? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk.