Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?

Aanbieders van producten en diensten bepalen zelf hun prijzen. De overheid mag zich alleen bemoeien met de prijsbepaling als de economie er erg slecht voor staat. Voor boeken en bladmuziekuitgaven geldt wel een vaste prijs.

Overheid mag bij uitzondering prijzen bepalen

De overheid mag zich bemoeien met de prijzen van goederen en diensten. Dat kan alleen als de economie plotseling zo hard achteruit gaat dat zo’n maatregel noodzakelijk is. Een plotselinge grote waardevermindering (van geld) is hier een voorbeeld van. De overheid kan dan een verbod opleggen om goederen en diensten boven een bepaalde prijs aan te bieden. Dit staat in de Prijzenwet.

Vaste boekenprijs

Voor nieuwe boeken en voor bladmuziek geldt een vaste prijs. Uitgevers en importeurs stellen deze prijs vast. Ze mogen dit doen op grond van de Wet op de vaste boekenprijs. Een boek heeft hierdoor overal dezelfde verkoopprijs. De vaste boekenprijs geldt niet voor e-boeken.

Prijsverhogingen altijd toegestaan

Aanbieders van producten en diensten kunnen op elk moment hun prijzen verhogen.

Verkopen beneden de inkoopprijs

In Nederland is het niet verboden om een product onder de inkoopprijs te verkopen. Vooral supermarkten verkopen soms hun producten onder de inkoopprijs. Zo hebben zij een voordeel op hun concurrenten. Dat is gunstig voor de consument.

De overheid wil verkoop beneden de inkoopprijs niet verbieden. De verwachting is namelijk dat een dergelijk verbod geen effect heeft op de positie van kleinere kruideniers of van leveranciers (boeren en tuinders).