Moet er een prijs op een product staan?

Producten in winkels moeten een prijsaanduiding hebben. De prijs (inclusief BTW) kan op het product zelf staan of op het rek waarin het product ligt. Er geldt een uitzondering voor een paar producten waar geen prijs op hoeft te staan.

Prijsaanduiding product per meeteenheid

Naast de verkoopprijs moet de verkoper soms ook de prijs per kilo, liter of meter vermelden. Zo kunt u makkelijker de prijzen van verschillende merken met elkaar vergelijken. Dit is niet voor alle producten verplicht. Voor kleding is dit bijvoorbeeld niet nodig. In het Besluit prijsaanduiding producten staat een overzicht van alle vrijstellingen.

Geen prijsaanduiding op product

Op kunst, antiek en producten aangeboden op een veiling hoeft geen prijs te staan. Dit geldt ook voor producten die u samen met een dienst koopt. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon die u krijgt als u een abonnement afsluit.