Moet een bank een kopie van mijn paspoort maken en bewaren?

Banken en financiële dienstverleners zijn niet verplicht om een kopie of een scan van uw identiteitsbewijs te maken. Wel zijn ze verplicht de gegevens van uw identiteitsbewijs te controleren en vast te leggen. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Financiële instelling doet verplicht cliëntenonderzoek

Voor financiële instellingen geldt de verplichting om in bepaalde gevallen een cliëntenonderzoek te doen. Bijvoorbeeld als u klant wordt van een bank of een verzekeraar. Daarom controleert de instelling uw identiteit en legt deze vast. Vaak maakt de bank of verzekeraar een kopie van uw paspoort of uw Europese identiteitskaart.

Instellingen kunnen de gegevens van uw identiteitsbewijs ook op een andere manier in hun bedrijfssysteem opslaan.

Het cliëntenonderzoek is een belangrijk middel om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. En criminele of terroristische geldstromen te traceren.