Krijg ik als reiziger geld terug bij calamiteiten, zoals overboeking of natuurramp?

Soms kunt u (een deel) van uw reissom terugkrijgen. Bijvoorbeeld bij calamiteiten als een natuurramp, oorlog of terrorisme in het land van bestemming. Of wanneer uw reisorganisatie in financiële problemen komt. Ook hebt u soms recht op een schadevergoeding bij grote vertraging van uw reis of overboeking van uw hotel.

Geld terug bij (dreigende) ramp

U heeft op reis te maken gekregen met een (dreigende) ramp, waardoor uw reis anders liep dan gepland. U kunt een (deel) van uw reissom terugkrijgen als de volgende punten gelden:

  • Uw reisorganisatie is lid van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR).
  • Het gaat om een toeristische vakantie.
  • Er is sprake van een (dreigende) calamiteit. Zoals een natuurramp of terrorisme.

In de volgende situaties krijgt u geen geld terug van de SCR:

  • Epidemieën of dierziekten
  • Losse vliegtickets of autohuur (zonder tussenkomst van een reisorganisatie)

De Stichting Calamiteitenfonds Reizen beoordeelt of u geld terugkrijgt en hoeveel.


Dekkingsbeperking en negatief reisadvies

Bij een dreigende ramp stelt het Calamiteitenfonds soms een dekkingsbeperking op. Een dekkingsbeperking betekent dat als u toch op reis gaat, u achteraf geen geld terugkrijgt. Als er een dekkingsbeperking geldt, mag u uw reis wel kosteloos annuleren. Dit kan vanaf 30 dagen voor de start van uw reis.

Voor sommige plaatsen geldt een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is niet hetzelfde als een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds. Geldt er geen negatief reisadvies, maar is er wel een dekkingsbeperking? Dan krijgt u geen geld terug als u toch op reis gaat. Is er sprake van zowel een negatief reisadvies als een dekkingsbeperking, dan krijg u ook geen geld terug.

Overboeking hotel

Bij overboeking van uw hotel hebt u recht op een gelijkwaardig alternatief. Uw reisorganisatie moet dan wel lid zijn van een organisatie als Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). In andere gevallen moet u genoegen nemen met het alternatief dat de reisorganisatie u aanbiedt.

Reisorganisatie failliet

Gaat uw reisorganisatie failliet en hebt u al (een deel van) de reissom betaald? Dan kunt u uw geld terugkrijgen. Uw reisorganisatie moet dan wel zijn aangesloten bij een garantiefonds, zoals de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Soms neemt een andere reisorganisatie uw reis over, zodat uw reis door kan gaan.

Losse vliegtickets vallen niet onder de garantieregeling. U krijgt uw geld wel terug als u hier zelf een verzekering voor heeft afgesloten. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u een brief schrijven aan de curator die het faillissement afhandelt. Maar de kans dat u uw geld dan terugkrijgt, is klein.

Meer informatie over wat u kunt doen als uw reisorganisatie failliet gaat, leest u bij Consuwijzer.

Vertraging bij treinreizen

Bij grote vertraging op een binnenlandse of internationale treinreis heeft u in veel gevallen recht op een vergoeding. Voor de Eurostar naar Londen krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding bij een vertraging van meer dan 60 minuten.

Op de website van de Europese Unie vindt u meer informatie over uw rechten als treinreiziger.

Vertraging, annulering of overboeking van vliegreis

Bij vertraging, annulering of overboeking van een vlucht kunt u recht hebben op een vergoeding.

U wilt zelf uw reis annuleren

Soms wilt u uw reis om een andere reden annuleren. Bijvoorbeeld door een nieuwe baan, ziekte in de familie of scheiding. In dat geval krijgt u uw reissom terug, maar moet u vaak wel annuleringskosten betalen. Dit bedrag is afhankelijk van uw reisorganisatie, en staat in de algemene voorwaarden. De annuleringskosten zijn in elk geval nooit hoger dan de reissom zelf.

In de volgende gevallen betaalt u geen annuleringskosten:

  • U heeft een annuleringsverzekering en uw annulering voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden.
  • U draagt uw reis over aan iemand anders. In dit geval moet deze persoon wel voldoen aan de voorwaarden van de reis. De reisorganisatie mag hier administratiekosten voor rekenen.