Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?

Als u iets koopt heeft u recht op een goed product. Is er iets mis met het product? Dan kunt u teruggaan naar de winkel voor gratis reparatie of een nieuw product.

Met de verkoper een oplossing vinden

Heeft u een product gekocht dat niet goed is? Dan moet u eerst proberen om met de verkoper een oplossing te vinden. Want de verkoper heeft de wettelijke plicht om u een goed product te leveren. De verkoper mag u niet naar de fabrikant van het product sturen. Hij moet het probleem oplossen of de fabrikant voor u inschakelen.

U hoeft geen genoegen te nemen met een tegoedbon als u een kapot product heeft gekocht. U hoeft ook niet bij te betalen voor een nieuw product. Dit geldt ook als u iets in de uitverkoop heeft gekocht. U hebt recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Soms wil de verkoper het product alleen maar repareren, omdat dat goedkoper voor hem is. In zo'n geval mag de verkoper besluiten dat hij alleen zal repareren.

Vervolgstappen als oplossing uitblijft

Als u mondeling niet tot een oplossing komt met de verkoper, stuurt u hem een brief Herstel of vervanging van ondeugdelijk product. Hierin schrijft u wat uw klacht is en binnen welke termijn de verkoper het probleem moet oplossen. En wat u gaat doen als hij zich niet aan die termijn houdt. Doet de verkoper dan niet wat u hem heeft gevraagd? Dan kunt u het volgende doen:

Geschillencommissie bij klacht over verkoper

Is de verkoper aangesloten bij de Geschillencommissie? Dan kunt u naar deze commissie stappen als de verkoper uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt. De Geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u deze eerst schriftelijk bij de verkoper heeft ingediend.

De Geschillencommissie beslist wie er gelijk heeft. Deze uitspraak geldt voor u en de verkoper. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan. Is de verkoper niet aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kunt u naar de rechter gaan.

ACM Consuwijzer: informatie en advies bij problemen met producten

Op de website van ACM ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ACM ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.