Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst kunt u mondeling of schriftelijk sluiten. U heeft bepaalde rechten en plichten als u iets koopt. Zo heeft u recht op een onbeschadigd product. En u bent verplicht om te betalen voor het product.

Rechten bij een koopovereenkomst

Bij het aangaan van een koopcontract heeft u recht op:

  • een product zonder beschadigingen;
  • een compleet product;
  • een product dat over de kwaliteiten beschikt die de verkoper heeft aangegeven;
  • vermelding door de verkoper van bijkomende kosten, zoals bezorgkosten of installatiekosten.

De verkoper is ervoor verantwoordelijk dat hij u een goed product levert. Is het product goed maar voldoet het niet aan uw verwachtingen, dan bent u zelf verantwoordelijk.

Verplichtingen bij een koopovereenkomst

Bij een koopcontract heeft u ook verplichtingen. Is het contract eenmaal gesloten, dan zitten beide partijen eraan vast. Bij ontvangst van het product moet u dan de koopprijs betalen. Behalve als u anders heeft afgesproken.

Daarnaast heeft u een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat u aan de verkoper moet vragen of het product geschikt is voor wat u ermee wilt doen. De verkoper heeft op zijn beurt een informatieplicht. Hij moet u vertellen wat hij weet van het product.

Koopprijs niet of te laat betalen

Als u de koopprijs niet of niet op tijd betaalt, kan de verkoper eisen dat:

  • u alsnog de koopprijs betaalt;
  • u de kosten vergoedt die de verkoper heeft moeten maken (incassokosten);
  • u de wettelijke rente over de koopprijs vergoedt.

Mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst

Een mondeling contract sluit u als u zegt dat u een product wilt kopen. Een schriftelijke overeenkomst sluit u op het moment dat u uw handtekening zet. Bijvoorbeeld onder een bestelling. U sluit niet pas een koopcontract op het moment dat u betaalt. Dit geldt ook bij de telefonische verkoop (telemarketing) van:

  • een abonnement op een dienst;
  • een contract voor energie, gas, water of stadsverwarming.

Let op: bent u al klant en gaat het om een verlenging of vernieuwing van een bestaand contract? Dan hoeft u niet te tekenen. De verlengde of vernieuwde overeenkomst is dan ook geldig als u alleen mondeling de overeenkomst sluit.

Lees meer over het sluiten van een koopovereenkomst op de website van ConsuWijzer. 

ACM ConsuWijzer: informatie en advies over koopovereenkomsten

Op de website van ACM ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ACM ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.