Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?

Als u iets koopt buiten een verkoopruimte, heeft u meer rechten dan wanneer u in de winkel iets koopt. Dat is in de wet geregeld.

Wat is verkoop buiten de winkelruimte?

Verkoop buiten de winkelruimte geldt voor producten of diensten van meer dan € 50, die u bijvoorbeeld:

  • koopt via colportage, zoals verkoop aan de deur of een verkoopdemonstratie;
  • koopt op straat;
  • koopt tijdens een busreisje;
  • koopt in een restaurant of zaaltje.

Regels voor verkoop buiten de winkelruimte

Er zijn regels voor verkoop buiten de winkelruimte. Zo heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kunt u de koop ongedaan maken. U heeft geen bedenktijd voor bijvoorbeeld bederfelijke producten of producten die u speciaal laat maken. Wanneer de bedenktijd start, hangt af van het soort overeenkomst dat u heeft gesloten.

ACM ConsuWijzer: informatie en advies over verkoop buiten de verkoopruimte

De DeurWijzer van ACM ConsuWijzer geeft tips bij verkoop buiten de verkoopruimte.

Op de website van ACM ConsuWijzer leest u wat uw rechten zijn als consument. ACM ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten. Met juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket.