Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gezondheidsrisico’s door het nog 10 jaar toelaten van glyfosaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gezondheidsrisico’s door het nog 10 jaar toelaten van glyfosaat