Onderzoek naar consequenties van verkleinen van maximale openingen in uitwendige scheidingsconstructies

TNO heeft onderzoek gedaan naar de (technische) consequenties van het verkleinen van de maximale breedte van de openingen in de uitwendige scheidingsconstructie.

Onderzoek naar consequenties van verkleinen van maximale openingen in uitwendige scheidingsconstructies

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (en ook het Bouwbesluit) zijn in paragraaf 4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen regels opgenomen om het binnendringen van ratten en muizen in gebouwen tegen te gaan. In het kader van het programma IPM knaagdierbeheersing is naar voren gekomen dat om het binnendringen van muizen tegen te gaan een versmalling van de toegestane gevelopeningen van maximaal 10 millimeter naar maximaal 5 millimeter nodig zou zijn. TNO concludeert dat voor een groot deel van de onderzochte openingen in de uitwendige scheidingsconstructie verkleinen van de openingen niet mogelijk of zeer bezwaarlijk is.