Besluit Woo-verzoek rapportage specifiek perceel

Besluit op een verzoek om de rapportage over een specifiek perceel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek rapportage specifiek perceel