Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn verboden omdat ze bijensterfte veroorzaken?

Het is verboden om te spuiten met de neonicotinoïden: clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid. Dit geldt voor open teelten van gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen.

Neonicotinoïden schadelijk voor bijen

Neonicotinoïden is de aanduiding van een groep werkzame stoffen die verwant zijn aan nicotine.

Neonicotinoïden bestrijden schadelijke insecten door het zenuwstelsel van deze insecten aan te tasten. Maar ook bijen kunnen sterven als ze ermee in aanraking komen. En dat is ongewenst, want bijen zijn van levensbelang voor gewasbestuiving. 

Daarom mag u op open teelten van, voor bijen aantrekkelijke, gewassen niet spuiten met gewasbeschermingsmiddelen met de neonicotinoïden:

  • clothianidin;
  • thiamethoxam;
  • imidacloprid.

Gebruik insecticiden in uw tuin

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen als particulier? Let er dan op dat het middel daarvoor is toegelaten. U kunt dat op het etiket zien aan het toelatingsnummer (4 of 5 cijfers met een N erachter). Zie ook Welke gewasbeschermingsmiddelen mag ik gebruiken? Volg ook de gebruiksvoorschriften op het etiket op.

Professioneel gebruik neonicotinoïden

Als teler mag u gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid, thiamethoxam of clothiandin in een aantal gevallen gebruiken. Op de verpakking staat op welke teelt en hoe u het mag toepassen. Dit mag alleen als bijen niet met de gewasbeschermingsmiddelen in aanraking komen. Bijvoorbeeld:

  • onder glas (in kassen);
  • op wintergranen;
  • bij spuittoepassingen die u na de bloei gebruikt;
  • bij gewassen die worden geoogst voordat ze tot bloei komen.

Vanaf 2019 mag u gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid, thiamethoxam of clothianidin uitsluitend gebruiken onder glas (in kassen).

Verbod gebruik behandeld zaad met neonicotinoïden

Zaad van gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, werd in het verleden soms behandeld met neonicotinoïden. U mag behandeld zaad van deze gewassen niet meer gebruiken of verhandelen.