Beslisnota Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten nader rapport

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten nader rapport (PDF | 3 pagina's | 142 kB)