Beslisnota bij Kamerbrief over hoofdlijnen jaarplan 2024 AIVD

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over hoofdlijnen jaarplan 2024 AIVD