Publicatie instellingsregeling Wiv 2017

Regeling van 17 april 2020, nr. 2020-0000196081, tot instelling van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2017).

Publicatie instellingsregeling Wiv 2017 (PDF | 5 pagina's | 385 kB)