Afschrift brief aan Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden over proportionaliteitstoets

Afschrift van de brief van minister Bruins Slot (BZK) aan de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over proportionaliteitstoets.

Afschrift brief aan Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden over proportionaliteitstoets (PDF | 1 pagina | 73 kB)