Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 die in werking treedt op 1 mei 2018. Er worden in deze brief enkele verzoeken onder de aandacht gebracht die voortvloeien uit de parlementaire behandeling van de wet.

Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) (PDF | 4 pagina's | 187 kB)