Kamerbrief over Kamervragen en brief CTIVD over verscherpt toezicht inzake kabelinterceptie

Minister Bruins Slot (BZK) en Minister Ollongren (Defensie) sturen de Tweede Kamer een brief van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) met haar eerste tussentijdse bevindingen met betrekking tot het verscherpt toezicht op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en MIVD.

Kamerbrief over Kamervragen en brief CTIVD over verscherpt toezicht inzake kabelinterceptie (PDF | 9 pagina's | 99 kB)

Met deze brief geven zij gevolg aan het verzoek van Kamerlid Baudet (FvD) om een brief naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant getiteld Nederland stemde tegen de ‘sleepwet’ en toch staat nu alles klaar voor grootschalig aftappen. Bij deze brief is ook de beantwoording gevoegd van de vragen van het lid Arib (PvdA) over hetzelfde onderwerp.