Kamerbrief over Nota van wijziging Tijdelijke wet en hoofdlijnennotitie Wiv

Ministers Bruins Slot (BZK) en Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland.

Kamerbrief over Nota van wijziging Tijdelijke wet en hoofdlijnennotitie Wiv (PDF | 2 pagina's | 65 kB)