Kamerbrief over regeling met CTIVD bulkdatasets

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over bulkdatasets. Het betreft datasets waarvan de wettelijke termijn voor relevantiebeoordeling verstrijkt voorafgaand aan de eventuele inwerkingtreding van de 'Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen’. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen.

Kamerbrief over regeling met CTIVD bulkdatasets