Begrippenlijst bij het toezichtsrapport over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD

Dit is een bijlage bij het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de Koninklijke Marechaussee door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Begrippenlijst bij het toezichtsrapport over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD