Toezichtsrapport over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzoek gedaan naar de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de Koninklijke Marechaussee door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Toezichtsrapport over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD