Kan ik met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf starten?

Als u een WW-uitkering ontvangt, kunt een eigen bedrijf starten. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw WW-uitkering.

Bedrijf starten vanuit de WW

U kunt op 3 manieren als zelfstandige starten vanuit een WW-uitkering.

Zoekt u meer informatie over starten met een eigen bedrijf vanuit de WW? Neem contact op met het UWV

Starterskrediet aanvragen bij uw gemeente

In de startfase kunt u ook een starterskrediet op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Dit kan bij uw gemeente. Het krediet is een rentedragende lening. De actuele bedragen vindt u in de normenbrief per 1 juli 2024.

Informatie over het starterskrediet krijgt u bij uw gemeente.