Kan ik met behoud van mijn bijstandsuitkering een bedrijf starten?

U kunt onder voorwaarden vanuit de bijstand starten met een zelfstandig beroep of bedrijf. Afhankelijk van de regels in uw gemeente kunt u zich eerst met behoud van uw bijstandsuitkering op de start van uw bedrijf voorbereiden in een voorbereidingsperiode. 

Voorbereidingsperiode

Ontvangt u bijstand en wilt u zich voor de start van uw bedrijf eerst voorbereiden op het ondernemerschap? Dan kunt u bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden hiervoor.

Kent uw gemeente een voorbereidingsperiode? Dan kunt u bijvoorbeeld intensieve begeleiding krijgen en/of scholing voor het opstarten van een bedrijf. U blijft uw bijstandsuitkering ontvangen, maar u heeft geen sollicitatieplicht. Wel moet u volledig meewerken met de ondersteuning die de gemeente u biedt. 

Moet u in de voorbereidingsperiode marktonderzoek doen of heeft u andere investeringen? Dan kan de gemeente dit financieren met het voorbereidingskrediet. Vraag uw gemeente hiernaar. 

Een voorbereidingsperiode duurt maximaal één jaar, maar kan ook korter duren. De gemeente stelt de duur van de voorbereidingsperiode vast en de voorwaarden voor toelating. Het is ook mogelijk dat uw gemeente geen voorbereidingsperiode heeft geregeld. 

Starten met een bedrijf vanuit de uitkering

Wilt u vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep? De gemeente beoordeelt eerst uw ondernemersplan.

Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoet u aan de overige voorwaarden, dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit het Bbz. De gemeente beslist over de hoogte en duur van de uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet. 

  • De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling tot het sociaal minimum in de vorm van een renteloze lening voor 6 maanden. En daarna mogelijk nog 6 maanden. De uitkering kan daarna nog worden verlengd met 1 tot 2 jaar. De totale duur is maximaal 36 maanden. De actuele bedragen vindt u in de normenbrief per 1 januari 2024.
  • Bedrijfskapitaal/starterskrediet wordt verstrekt in de vorm van een rentedragende lening. De actuele bedragen vindt u in de normenbrief per 1 januari 2024.

Doe een Bbz-check

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz aanvulling op uw inkomen tot aan het sociaal minimum. Vul de vragenlijst in van de Bbz-check. U wordt doorverwezen naar de website van uw gemeente. 

Heeft u vragen over Bbz of het aanvragen daarvan? Ook hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.