Kan ik met behoud van mijn bijstandsuitkering een bedrijf starten?

U kunt met een bijstandsuitkering een eigen bedrijf beginnen. U kunt maximaal 1 jaar de tijd krijgen om u voor te bereiden op de start van uw bedrijf.

Uitkering tijdens voorbereidingstijd

Of een voorbereidingstijd mogelijk is hangt af van de regels van uw gemeente. Tijdens de voorbereidingsperiode houdt u uw uitkering. Voor de kosten die u bij de voorbereiding maakt, ontvangt u een renteloze lening. De gemeente bekijkt daarna of uw bedrijf levensvatbaar is.

Uitkering bij start onderneming

Als de gemeente uw bedrijf levensvatbaar vindt, kunt u aan de slag als zelfstandige. Zodra uw bedrijf start, wordt u bijstandsuitkering stopgezet. Hiervoor in de plaats kunt u een uitkering krijgen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De bbz-uitkering krijgt u:

  • om in uw levensonderhoud te voorzien. Het is een aanvulling tot het sociaal minimum in de vorm van een renteloze lening gedurende 12 tot 36 maanden;

en/of

Voorwaarden Bbz-uitkering

Gaat het toch niet goed met uw bedrijf en komt u in financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke Bbz-uitkering. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.