Kan ik als (startende) zelfstandige bedrijfskapitaal lenen of krijgen?

U kunt als (startende) zelfstandige een bedrijfskapitaal aanvragen. Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden. Met een bedrijfskapitaal kunt u investeren in uw bedrijf. Bedrijfskapitaal kunt u ontvangen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bedrijfskapitaal als gift of lening

Meestal ontvangt u bedrijfskapitaal als lening. Soms kunt u bedrijfskapitaal als gift ontvangen. Dat hangt af van uw situatie.

Bedrijfskapitaal lenen als (startende) zelfstandige in 2024
U bent: Vorm bedrijfskapitaal Bedrijfskapitaal is een gift: Bedrijfskapitaal is een rentedragende lening:
Oudere zelfstandige met niet-levensvatbaar bedrijf Als lening of gift, hangt af van uw vermogen

Maximaal € 12.352 als eigen vermogen minder is dan € 166.431

Maximaal € 12.352 als eigen vermogen meer is dan € 166.431

Gevestigde ondernemer met tijdelijke financiële problemen Als lening of gift. Wanneer u bedrijfskapitaal als gift krijgt, kunt u geen gebruikmaken van de rentedragende lening

Maximaal € 12.352 als
- eigen vermogen minder is dan € 238.737;
- uw inkomen langdurig onder bijstandsniveau ligt. 

Maximaal € 247.047, binnen 10 jaar terugbetalen.
Startende zelfstandige met bijstandsuitkering Starterskrediet Niet mogelijk

Maximaal € 45.483

Startende zelfstandige met WW-uitkering Starterskrediet Niet mogelijk

Maximaal € 45.483

Aanvragen bedrijfskapitaal

U vraagt het bedrijfskapitaal aan bij de sociale dienst van uw gemeente.

Bezwaar maken beslissing Bbz

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Vervolgens kunt u tegen de uiteindelijke beslissing in beroep gaan bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep.

Doe een Bbz-check

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz aanvulling op uw inkomen tot aan het sociaal minimum. Vul de vragenlijst in van de Bbz-check. U wordt doorverwezen naar de website van uw gemeente. 

Heeft u vragen over Bbz of het aanvragen daarvan? Ook hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.