Kan ik als (startende) zelfstandige bedrijfskapitaal lenen of krijgen?

U kunt als (startende) zelfstandige een bedrijfskapitaal aanvragen. Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden. Met een bedrijfskapitaal kunt u investeren in uw bedrijf. Bedrijfskapitaal kunt u ontvangen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bedrijfskapitaal als gift of lening

Meestal ontvangt u bedrijfskapitaal als lening. Soms kunt u bedrijfskapitaal als gift ontvangen. Dat hangt af van uw situatie.

Bedrijfskapitaal lenen als (startende) zelfstandige in 2017 en 2018
U bent: Vorm bedrijfskapitaal Bedrijfskapitaal is een gift: Bedrijfskapitaal is een rentedragende lening:
Oudere zelfstandige met niet-levensvatbaar bedrijf Als lening of gift, hangt af van uw vermogen Maximaal € 9.689 (€ 9.819 in 2018) als eigen vermogen minder is dan € 130.549 (€132.299 in 2018).  Maximaal € 9.689 (€ 9.819 in 2018) als eigen vermogen meer is dan € 130.549 (€ 132.299 in 2018). 
Gevestigde ondernemer met tijdelijke financiële problemen Als lening of gift. Wanneer u bedrijfskapitaal als gift krijgt, kunt u geen gebruikmaken van de rentedragende lening.

Maximaal € 9.689 ( €9.819 in 2018) als
- eigen vermogen minder is dan € 186.498 (€ 188.997 in 2019);
- uw inkomen onder bijstandsniveau ligt. 

Maximaal € 193.784 (€ 196.381 in 2018), binnen 10 jaar terugbetalen. 
Startende zelfstandige met bijstandsuitkering Starterskrediet Niet mogelijk Maximaal € 35.677 (€ 36.155 in 2018)
Startende zelfstandige met WW-uitkering Starterskrediet Niet mogelijk Maximaal € 35.677 (€ 36.155 in 2018)

Aanvragen bedrijfskapitaal

U vraagt het bedrijfskapitaal aan bij de sociale dienst van uw gemeente.

Bezwaar maken beslissing Bbz

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Vervolgens kunt u tegen de uiteindelijke beslissing in beroep gaan bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep.