Kan ik als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf het Bbz gebruiken?

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een bedrijf dat niet-levensvatbaar is? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden Bbz

Om in aanmerking te komen voor een uitkering vanuit het Bbz gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een zelfstandige en bent 55 jaar of ouder.
  • U voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag.
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 7.799,- per boekjaar (in 2018). 

Duur Bbz

U kunt een Bbz-uitkering krijgen tot aan de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Bbz aanvragen

U vraagt de Bbz-uitkering aan bij de gemeentelijke sociale dienst.

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf.

IOAZ: financiële hulp bij bedrijfsbeëindiging

Wilt u als oudere zelfstandige uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. De IOAZ kan door blijven lopen tot u de AOW-leeftijd bereikt.