Kan ik als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf het Bbz gebruiken?

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een bedrijf dat niet-levensvatbaar is? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U dient uw aanvraag in bij de gemeente. 

Voorwaarden Bbz

Om in aanmerking te komen voor een uitkering vanuit het Bbz gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een zelfstandige en bent 55 jaar of ouder.
  • U voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag.
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 7.799,- per boekjaar (in 2018). 

Duur Bbz

U kunt een Bbz-uitkering krijgen tot aan de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Bbz aanvragen

U vraagt de Bbz-uitkering aan bij de gemeentelijke sociale dienst.

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf. De actuele bedragen vindt u in de normenbrief