Kan ik gebruikmaken van bijstand als ik al langere tijd een eigen bedrijf heb?

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Periodieke uitkering Bbz

Als u als ondernemer tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u een periodieke uitkering krijgen. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Duur Bbz-uitkering

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeentelijke sociale dienst besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

Periodieke uitkering als renteloze lening

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

Eigen vermogen en Bbz

Is uw vermogen hoger dan € 188.997? Dan geeft de sociale dienst de Bbz-uitkering in de vorm van een lening. 

Is het vermogen verbonden aan uw bedrijf? Dan wordt dat deel buiten beschouwing gelaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Voorwaarden financiële steun Bbz

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.
  • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Beëindigt u als zelfstandige uw bedrijf omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt.

Bedrijfskapitaal Bbz

Heeft u tijdelijk financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Dan kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen.