Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm.

De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen. 

Bijstand met kostendelersnorm berekenen

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Tabel: normbedragen volgens kostendelersnorm
Aantal personen van 27 jaar of ouder in een huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen. Vanaf 1 januari 2023 is de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar of ouder.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

  • jongeren tot 27 jaar;
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
  • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Woont u samen met huisgenoten en is er sprake van de kostendelersnorm? Dan tellen de inkomsten en het vermogen van uw huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand.

Bent u gehuwd of woont u samen met uw partner? Of voert  u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en vermogen van diegene wel mee voor het recht op bijstand.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.