Wat is de bijstandsnorm?

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen.

Bijstandsnormen

Tabel: Bijstandsnormen 
Leefsituatie Leeftijd Hoogte bijstandsuitkering
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd 100% van het netto minimumloon (samen)
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het netto minimumloon
Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het netto minimumloon + extra kindgebonden budget
Jongeren 18 tot 21 jaar Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag

Wilt u weten om welke bedragen dit gaat per 1 januari 2018? Bekijk dan de uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 (PDF, 247 KB)  

Alleenstaande ouder zonder toeslagpartner?

Bent u alleenstaande ouder en heeft u geen toeslagpartner? Dat betekent dat u in aanmerking komt voor extra kindgebonden budget. U ontvangt dit geld van de Belastingdienst.

Alleenstaande ouder met toeslagpartner?

Heeft u als alleenstaande ouder een toeslagpartner? Dan heeft u geen recht (meer) op de alleenstaande ouderkop. Wel heeft u misschien nog recht op bijzondere bijstand. Vraag dit na bij uw gemeente. 

Lagere bijstandsuitkering met huisgenoten

Het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Samenwonend in bijstand gelijk aan gehuwd

Als u samenwoont of een gezamenlijke huishouding voert, kunt u voor de bijstand gelijk worden gesteld met gehuwden. U heeft dan samen recht op een bijstandsuitkering voor gehuwden.