Wat is de taaleis in de bijstand?

Als u bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Er geldt namelijk een taaleis. 

Taaleis: referentieniveau 1F

Als bijstandsgerechtigde moet u basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F.  Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kunt lezen en schrijven.

Bewijs taalbeheersing

Als bijstandsgerechtigde moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt dit laten zien door aan te tonen dat u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Geen bewijs taalbeheersing

U moet een taaltoets doen als u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Verlagen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

Wetgeving taaleis bijstand

Lees meer over beheersing van de Nederlandse taal in de Participatiewet.