Wat is de taaleis in de bijstand?

Als u bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Er geldt namelijk een taaleis. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor het verkrijgen, aanvaarden en behouden van een baan. Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om dit te verbeteren.

Taaleis: referentieniveau 1F

Als bijstandsgerechtigde moet u basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F.  Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kunt lezen en schrijven.

Bewijs taalbeheersing

Als bijstandsgerechtigde moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt dit laten zien door aan te tonen dat u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Geen bewijs taalbeheersing

U moet een taaltoets doen als u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Verlagen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

Wetgeving taaleis bijstand

Lees meer over beheersing van de Nederlandse taal in de Participatiewet.