Moet ik een tegenprestatie doen voor mijn bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering moet u een tegenprestatie uitvoeren als uw gemeente u hierom vraagt. Hierbij gaat het om een onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteit van meestal beperkte duur en omvang. Het mag geen functie zijn waar u normaal gesproken gewoon inkomen voor zou krijgen.

Wat geldt als tegenprestatie

Uw gemeente moet regels over de tegenprestatie hebben opgenomen in een verordening. De gemeente moet u duidelijk kunnen maken wat voor soort activiteiten zij van u kunnen vragen. Ook moet duidelijk zijn hoeveel tijd deze activiteiten kosten. Daarbij houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke situatie. De tegenprestatie mag het krijgen van betaald werk niet in de weg staan. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente

Wanneer wel of geen tegenprestatie

Uw gemeente beoordeelt of u een tegenprestatie moet leveren als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Alleenstaande ouder met kinderen tot 5 jaar

Bent u een alleenstaande ouder? En heeft u de volledige zorg van 1 of meer kinderen tot 5 jaar? Dan hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij uw gemeente.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij uw gemeente. 

Vrijwilligerswerker

Doet u vrijwilligerswerk? Dan kan de gemeente dit zien als een tegenprestatie.

Mantelzorger

Verleent u mantelzorg? Dan kan de gemeente dit zien als een tegenprestatie.

Gevolgen niet nakomen tegenprestatie

Uw gemeente mag uw bijstandsuitkering verlagen, als u weigert een tegenprestatie te leveren. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur ervan.