Wat is de tegenprestatie in de bijstand?

Met een bijstandsuitkering moet u een tegenprestatie verrichten als uw gemeente hierom vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald.

Wat geldt als tegenprestatie

Uw gemeente moet in een verordening hebben staan wat voor soort tegenprestatie zij vragen voor bijstand. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. Uw gemeente kan nog eigen voorbeelden geven waaruit de tegenprestatie kan bestaan. Bij een tegenprestatie houdt uw gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Wanneer wel of geen tegenprestatie

Uw gemeente moet in een aparte verordening hebben staan wanneer iemand wel of niet een tegenprestatie moet verrichten.

 • Alleenstaande ouder met kinderen tot 5 jaar
  Bent u een alleenstaande ouder? En heeft u de volledige zorg van 1 of meer kinderen tot 5 jaar? Dan hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. En heeft u misschien geen re-integratieverplichting. Vraag dit na bij uw gemeente.
 • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
  Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien geen verplichting tot het leveren van een tegenprestatie. Vraag dit na bij uw gemeente. 
 • Vrijwilligerswerker
  Doet u vrijwilligerswerk? Dan kan de gemeente dit zien als een tegenprestatie.
 • Mantelzorger
  Verleent u mantelzorg? Dan kan de gemeente dit zien als een  tegenprestatie.

Gevolgen niet nakomen tegenprestatie

Uw gemeente mag uw bijstandsuitkering verlagen, als u weigert een tegenprestatie te verrichten. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur.