Wat is de tegenprestatie in de bijstand?

Met een bijstandsuitkering moet u een tegenprestatie verrichten als uw gemeente u hierom vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van doorgaans beperkte duur en omvang. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald.

Wat geldt als tegenprestatie

Uw gemeente moet regels met betrekking tot de tegenprestatie hebben opgenomen in een verordening. De gemeente moet u duidelijk kunnen maken wat voor soort tegenprestatie zij u kunnen vragen en hoeveel tijd deze tegenprestatie kost. Daarbij houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. De tegenprestatie mag het verkrijgen van betaald werk niet in de weg staan. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Wanneer wel of geen tegenprestatie

Uw gemeente beoordeelt of u een tegenprestatie moet verrichten als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Alleenstaande ouder met kinderen tot 5 jaar

Bent u een alleenstaande ouder? En heeft u de volledige zorg van 1 of meer kinderen tot 5 jaar? Dan hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij uw gemeente.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien geen verplichting tot het leveren van een tegenprestatie. Vraag dit na bij uw gemeente. 

Vrijwilligerswerker

Doet u vrijwilligerswerk? Dan kan de gemeente dit zien als een tegenprestatie.

Mantelzorger

Verleent u mantelzorg? Dan kan de gemeente dit zien als een tegenprestatie.

Gevolgen niet nakomen tegenprestatie

Uw gemeente mag uw bijstandsuitkering verlagen, als u weigert een tegenprestatie te verrichten. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur.