Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation

Het rapport beschrijft de uitkomsten van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van chemische bedrijven, brancheorganisaties, beleidsmakers, onderzoekers en een milieuorganisaties (stakeholders). Zij gaven hun reactie op het voorstel van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries hadden een voorstel ontwikkeld voor een Europese Industriële Duurzame Koolstof Verordening. Deze verordening schrijft e minimum aandeel voor van duurzame koolstof in de chemische industrie voor (secundaire grondstoffen, duurzame biogrondstoffen en CO2).

Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation