Kamerbrief over stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de verschillende onderdelen van de uitvoering van het duurzaamheidskader biogrondstoffen. Zij gaan daarbij in op het duurzaamheidskader en het uitvoeringskader. Ook bespreken zij de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren waarop het duurzaamheidskader zich richt zoals bouw, chemie en energie. En daarnaast de overige ontwikkelingen die raken aan het biogrondstoffenbeleid.

Kamerbrief over stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen

Bijlagen