Status ingangsstromen (berm)maaisel en blad

Het document geeft het standpunt weer van het van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de keuze om de ingangsstromen van maaisel en blad als niet zijnde afval te benoemen binnen het programma Circulair Terreinbeheer (CT).

Status ingangsstromen (berm)maaisel en blad