Aspergillus fumigatus in bermmaaisel blad en andere organische reststromen

Het rapport gaat over onderzoek van het Laboratorium van Erfelijkheidsleer van Wageningen Universiteit & Research. Het onderzoek richt zich op de totale hoeveelheid en fractie azoolresistente A. fumigatus die aanwezig is in reststromen die gebruikt worden binnen het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer KCT.

Aspergillus fumigatus in bermmaaisel blad en andere organische reststromen