Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarrapportage 2022

Rapport van Wageningen University en Research. Het rapport gaat over onderzoek naar de samenstelling en werking van een aantal organische bodemverbeteraars die gemaakt zijn van maaisel en/of blad uit het landelijk en stedelijk gebied. Doel daarbij is het vaststellen van effecten op de kort- en lange termijn van gebruik van deze producten op de landbouwkundige bodemkwaliteit, gewasproductie, microbieel bodemleven en milieu.

Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer Jaarrapportage 2022